Josipa - seminar Šole poslušanja - Čuteči plesJosipa - enotedenski seminar Šole poslušanja v naraviJosipa - enotedenski seminar Šole poslušanja v naraviJosipa - enotedenski seminar Šole poslušanja v naraviJosipa - enotedenski seminar Šole poslušanja v naraviJosipa - enotedenski seminar Šole poslušanja v naraviSeminar Šole poslušanja - praznični trenutekSeminar Šole poslušanja - praznični trenutekSeminar Šole poslušanja - praznični trenutekSeminar Šole poslušanja - praznični trenutekSeminar Šole poslušanja - praznični trenutekSeminar Šole poslušanja - praznični trenutekSeminar Šole poslušanja - praznični trenutekSeminar Šole poslušanja - praznični trenutekSeminar Šole poslušanja - praznični trenutekSeminar Šole poslušanja - praznični trenutek


Inštitut Vera Vase

Zavod za Izobraževanje in Založništvo na področju osebne rasti in vitalnega telesa

Šola poslušanja - Biser

TRILETNO USPOSABLJANJE
ZA NUDENJE PODPORE NA PODROČJU PSIHOSOCIALNE POMOČI
2017 - 2020

Zakaj bi se vpisali v Šolo poslušanja Biser?

Če iščete trajnostno in prodorno ustvarjalnost, s katero lahko prenovite svoje življenje in delo, je to prava izbira.

Če si želite stopiti v ta proces in se celostno posvetiti temu načrtu, vas bomo spremljali in opremili.

Vaši razlogi za izbiro šolanja pri nas so lahko tako osebni kot profesionalni.

Osebni razlogi

Z nami lahko ovrednotite svojo življenjsko zgodbo.

V njej je dovolj vsega, da uresničite svojo edinstvenost.

Lahko se naučite uporabljati in nadgrajevati vse izkušnje in odložiti tiste usedline, ki jih čutite kot zavoro in breme.

Z novimi celostnimi skupinskimi izkušnjami lahko obogatite svojo izobrazbo ter pridobite ustrezne tehnike, da preobrazite svoje odnose in zgradite moč za življenje po svoji meri.

Profesionalni razlogi

Struktura šolanja in praktični del so zelo koristni za vse, ki delajo z otroki in družinami, z osebami v stiski in v zdravstvu, a tudi za vse, ki potrebujejo veliko ustvarjalnosti pri svojem delu.

Vse delovne izkušnje lahko povežete in dojamete v novi luči ter jih preobrazite po svoji meri; lahko prepoznate osebni stil in darove; spoznate mnogo tehnik in pristopov za izboljšanje delovne učinkovitosti in sodelovanja in najdete tisto, ki vam najbolj ustreza; izoblikujete lastno vizijo dela.

Na koncu triletnega šolanja boste bistveno bolj sposobni dati svoj izvirni prispevek za povezanost, moč in ustvarjalnost v delovnem okolju in javnosti.

Vaša profesionalnost bo imela nove temelje in nov zalet.

V čem smo posebni?

Pri nas se začete učiti točno od tam, kjer ste, in s tem, kar resnično ste, na svojih aktualnih sposobnostih, ki jih potem peljete dalje.

Zato gradite na resničnih in trajnostnih temeljih in v svojem ritmu.

Ne izdelujemo enakega modela za vse.

Od vseh ponujenih pristopov in tehnik boste izbrali svojega in ga priredili po meri za svojo osebnost in vizijo dela.

Intenzivno podpiramo individualno različnost in pristnost.

V tem vidimo glavni kompas pri iskanju izvirne poti v svet.

Zanima nas, da obogatite svet s svojo izostreno enkratnostjo na področjih, ki so za vas bistvena.

Tega ni mogoče doseči s standardiziranim in zgolj mentalnim izobraževanjem.

Potrebni so čuječe učenje, čuteče sodelovanje, globok posluh zase in za druge, iskrenost, jasnost izražanja, varno okolje, potrpežljivost, sprejemanje vsega, kar kdo doživlja.

Voditelji Šole Biser si prizadevamo za ustvarjanje vzdušja, v katerem osebnost v celoti lahko zaživi v svojem potencialu in v svoji resnici.

Šele tako postane avtentično učenje sploh možno.

Navadno udeleženci prav kmalu povejo, da se še nikoli niso učili na tak način.

Bistvo šolanja pri nas

Ničesar ni mogoče reševati, če ne znamo prisluhniti vsem razsežnostim, ki delujejo v človeku in skupnosti.

Čuječe poslušanje sebe, drugega, telesa in narave je ključna sposobnost, da smo kos življenju, ustvarjalni in učinkoviti.

Ustanovitelji šole zato menimo, da je globoko razvit vsestranski posluh ključna sposobnost človekove inteligence v odnosih.

Poslušamo pa lahko samo v zbranosti in tišini, ki se ju moramo navadno šele naučiti vzpostavljati v sebi.

Biser, kot vemo, nastaja iz motečih dejavnikov v školjki.

Za nas so vse motnje,preživeli neuspehi in stiske gradivo za prepoznavanje edinstvosti in bogastev in privedejo do korenin osebnostne moči.

Trajnostna in prodorna ustvarjalnost, s katero lahko prenovimo svoje življenje in delo, je sad tega procesa v školjki lastne osebnosti.

Moduli

V treh letih se zvrsti 18 modulov v dvorani, ter 3 enotedenski moduli v naravi, v katerih obdelamo spodaj navedene tehnike in vsebine.

Skupno šolanje obsega 624 šolskih ur.

Tehnike in vsebine - Josipa Prebeg

Seznam tehnik (teorija in vaje), ki jih postopno vključujemo v program glede na dinamiko posameznikov in skupine (Josipa Prebeg in Viljam Slavec, asistent).

1) Osnove čutečega gibanja v odnosu (Čuteči ples-Danza sensibile)
2) Clearing dialog
3) Raziskovanje osebnega daru skozi čas (včeraj, danes, jutri)
4) Sočutno poslušanje
5) Uporaba simboličnega jezika skozi risbo, pravljico in gib

6) Abeceda dotika in občutkov
7) Emocionalna anatomija
8) Povezovalna izmenjava in posluh v skupini
9) Osteopatsko poslušanje primarnega in sekundarnega diha
10) Osteopatsko zaznavanje primarne in sekundarne krivulje hrbtenice in diafragem (drža telesa)

11) Prisluhniti emocionalnim stanjem skozi dih
12) Uravnavanje vala doživetij
13) Tehnika Prisluhni telesu
14) Ovrednotenje družinske konstelacije
15) Prebujanje, telesno doživljanje in preobrazba čustveno nabitih osebnih stanj

16) Preobrazba nabojev skozi prispodobe
17) Past Incident Clearing ( čiščenje preteklih dogodkov)
18) Coaching po pristopu clearing
19) Clearing and Movement (izstopanje iz ujetosti v jasnost)
20) Ustvarjalni in rušilni aspekti arhetipov (celostno doživljanje in preobrazba)

21) Bohmov dialog
22) Kontemplacija Biser

Izobraževalne vsebine - Alenka Rebula

Predavanja s pisnimi vajami, izmenjavo in čtivom (v prvem letniku 16, v drugem 15 in v tretjem 12 vsebin).

1) Nevrofiziologija stika, pojem odnosa in sporazumevanja
2) Beseda in odnos: pomen besede v razvoju posameznika in skupnosti
3) Vloga pisanja v spremljanju osebne rasti, osnovna načela
4) Avtobiografski spomin
5) Čuječnost

6) Delovanje in preseganje obramb
7) Zatiralni aspekti zahodne civilizacije v pogledu na človeka
8) Avtentični stik s človekom: prisluhniti našemu začetku (dojenček)
9) Arhetipi, antični bogovi in sodobni človek
10) Pot do osebnega poslanstva

11) Prepričanja, odločitve, stanja in maske
12) Duhovnost telesa
13) Vloga lepote v razvoju osebnosti in vitalnost
14) Prispevek antropologije k ovrednotenje raznolikosti med ljudmi
15) Pomen zgodbe ali zakaj živimo v zgodbi (ter o nagonskem ustvarjanju zgodb)

16) Ustvarjalna biologija in humanost: prispevek rastlinskega in živalskega sveta
17) Upravljanje z družinsko in rodovno dediščino ter osebne izbire (Hellinger in drugi)
18) Odpuščanje, sprava in poravnava
19) Osebna odgovornost in pritisk skupine
20) Dinamika travme

21) Oblike idealnega jaza, pasti idealov in samopreseganja
22) Srce kot organ in simbol, sedež modrosti in živosti, pojem srčnosti in prisrčnosti
23) Ustvarjalni in uničevalni aspekti antičnih bogov (arhetipov) v nas
24) Izguba osebnega daru
25) Prehod iz naboja v živost, dinamika stanj

26) Resnične potrebe in človekovo iskanje sreče
27) Nova spoznanja o inteligenci rastlinskega sveta
28) Zakonitosti prenavljajočega mišljenja
29) Pomen odnosa do lastne mladosti in mladih, vračanje mladosti kot preobrazba
30) Učenec in učitelj, veličina učenja

31) Kultura sprtosti in poti iz nje
32) Samoobramba lastne vitalnosti
33) Moč obžalovanja in prerojenja
34) Potrebe, želje in izpeljava načrtov
35) Od zasvojenosti do sposobnosti, da ljubimo

36) Globinsko prepoznavanje lastnega daru
37) Življenjska preobrazba skozi zgodbo
38) Biološke osnove altruizma in medčloveške povezanosti
39) Jasnost in prodornost kot celostna (ne le umska) sposobnost
40) Ozadje odnosa do pridobivanja, denarja,obilja in pomanjkanja dobrin

41) Prestop iz osebnih scen v ustvarjalne življenjske premike
42) Samospoštovanje kot potreba in pravica
43) Kvantna zavestPričevanja

Naša draga Gita Zalokar, ki je dokončala izobraževanje pri nas, je takole zapisala:
"Šola poslušanja v meni razvija:

B
Blagor v sebi, besedna jasnost, bližina, bodi, kar si
I
Iskrenost, izpolnjenost, izkušanje, izbira, igrivost, iskanje
S
Sočutnost, samozaupanje
E
Empatija, en mali korak vsak dan
R
Resnica telesa, ranljivost, radovednost, rahločutnost, razcvet, radost"

Prijave

Lahko se prijavite na cel ciklus seminarjev, lahko pa tudi samo na en seminar.
Skupina je odprta.
Predpogoj je predhodna udeležba na vsaj enem seminarju Vere vase ali Čutečega plesa.

Trajanje

Tri leta
23 modulov

Število šolskih ur
letno: 208
skupno: 624

Kje

City Yoga Center – ul. Jožeta Jame 12 – Ljubljana - Šiška

Urnik vikendov

sobota-nedelja 9:00-18:00

Pismeno gradivo

Vsak udeleženec prejme pismeno gradivo, ki se nanaša na posamezni modul.

Prijave in dodatne informacije

prisluhnem.ti@gmail.com

Triletni program obsega pet sklopov:

1) Življenje kot odnos in sporazumevanje
2) Raziskovanje konfliktov in novih možnosti
3) Prebujanje prečiščenega posluha za drugega
4) Osebno poslanstvo in vera vase
5) Prestopanje iz destruktivnosti v samouresničenje

Sklopi so razčlenjeni v 20 modulov, ki jih obdelamo v studiu,
tri enotedenski moduli pa se odvijajo v naravi.

I. letnik

1. MODUL
14-15/10/2017
Jaz sem odnos (uvod v nevrofiziologijo in psihologijo stika)
Moč besede, pomen besede v razvoju posameznika in skupnosti
Zakaj pisati (pomen pisanja za osebni razvoj in komunikacjio)
Razvojne faze


2. MODUL
10-11-/11/2017
Uvod v nenasilno komunkacjo
Mikrofascialna tkiva in drža
Avtobiografski spomin in čuječnost


3. MODUL
09-10/12/2017
Za zidovi obramb
Civilizacija, ki ne prisluhne (pogled v temelje našega odnosa do človeka)
Posluh za drugega ali kje se vse začne: novorojenček


4. MODUL
10-11/02/2018
Antični bogovi v nas
Pot do osebnega poslanstva
Coaching


5. MODUL
10-11/03/2018
Prepričanja, odločitve, stanja, maske
Duhovnost telesa
Lepota in navdih za svetost življenja


6. MODUL
14-15/04/2018
Prepričanja, odločitve, stanja, maske
Duhovnost telesa
Lepota in navdih za svetost življenja


7. MODUL
01-08/07/2018
Enotedenski seminar v naravi

II. letnik

1. MODUL
13.-14.10.2018

2. MODUL
10.-11.11.2018

3. MODUL
15.-16.12.2018

4. MODUL
09.-10.02.2019

5. MODUL
09.-10.03.2019

6. MODUL
13.-14.04.2019

7. MODUL
18.-19.05.2019

8. MODUL
OD KORENIN DO SUVERENE POKONČNOSTI
od 30.06. do 07.07.2019
Enotedenski seminar Danse Sensible-Čutečega plesa v čarobnem gozdu ob Bohinjskem jezeru.
Obnova reda ljubezni po pristopu družinske konstelacije.


III. letnik

1. MODUL
19.-20.10.2019

2. MODUL
16.-17.11.2019

3. MODUL
07.-08.12.2019

4. MODUL
15.-16.02.2020

5. MODUL
14.-15.03.2020

6. MODUL
10. in 11.10.2020

7. MODUL
14. in 15.11.2020

8. MODUL
19. in 20.12.2020


Cilji

Triletno izobraževanje nudi nadgradnjo že obstoječega poklicnega profila posameznikov, ki želijo obogatiti svoje delo z novimi pristopi in tehnikami in želijo izpopolniti svojo sposobnost za timsko delo ter izpeljavo načrtov.

V ta namen je potrebno osvojiti zelo poglobljen osebni sporazumevalni slog, ki vam bo omogočal ovrednotenje lastnega talenta in moči ter uspešno sodelovanje z okoljem.

Ciklični model izobraževanja

Običajno so triletna izobraževanja v Sloveniji strukturirana kot prvi, drugi in tretji letnik, kar bi pomenilo, da se vpišemo v prvi letnik in potem nadaljujemo z drugim in tretjim, ker se znanje nadgrajuje.

Nekako tako, kot se dogaja na univerzi.

Pri nas pa delamo po cikličnem modelu modulov.

Lahko namreč začnete kadarkoli in za certifikat nadaljujete tri leta od vstopa naprej oziroma dokler ne opravite vseh modulov.

Vsebine so namreč samostojni moduli.

Po prvem triletju se izobraževanje ponovi v isti obliki in vsak zaključi glede na leto, ko je začel.

Lahko se udeležite tudi samo posameznega modula.

Izhodišče

Temelji osebne učinkovitosti slonijo na sposobnosti za odnose, zato bi lahko program poimenovali tudi šola poslušanja.

Pristop gradi na celostnem pogledu na človeka (nega telesa, čustev, uma in duhovnosti v odnosih) s posebnim poudarkom na čutečem in vitalnem telesu kot nosilcu življenjskega načrta in odnosov.

- čuteče in vitalno telo kot nosilec življenjskega načrta in odnosov

- strokovna jasnost in odgovornost kot pogoj za etično delovanje

- ozaveščanje osebnega poslanstva in ustvarjalne moči

- odprtost za samopreverjanje, iskrenost čustvovanja, sposobnost srčnega povezovanja kot pogoj za uspešno socialno delovanje

- uvid v kulturno-zgodovinsko ozadje osebnih zgodb za prepoznavanje lastne odgovornosti

Potrdilo o obiskovanju

bo izdal:
Inštitut Vera Vase


Potrebščine

Odeja ali kaj drugega primernega za sedenje in ležanje po tleh, topla in mehka obleka, primerna za gibanje po tleh, debele in tople nogavice za zimske mesece.
Zvezek in pisalo.
Imejte pri sebi steklenica vode, glede hrane pa, lahko si jo prinesete z doma, v Centru City Joga imate na razpolago kuhinjo, kjer si lahko kaj malega pogrejete, lahko pa si jo nakupite tam blizu, v marketu ali piceriji.
Pavza za kosilo je po navadi med 13:00 in 14:00.

Parkirišče

Avto parkirajte na neasfaltiranem brezplačnem parkirišču, ki se nahaja nasproti Centra City Joga, na drugi strani ceste.
Asfaltirano parkirišče, ki se nahaj pred in ob Centru City Joga je rezervirano za kupce in osebje trgovine in obrata.