...


Lejla Slavec

Vera vase za otroke in mladostnike

Izobraževalni program

Za programom »Vera vase«, katerega avtorica je Josipa Prebeg, se je rodila zamisel razširiti ta program tudi na otroke.

Izobraževalni program »Vera vase za otroke in mlade« je nastal kot želja podpreti posameznikov pristni stik s sabo in ljudmi okoli sebe, in to že v otroštvu.

Tako lahko otrok že od samega začetka v sebi razvija, kar že ima in kar je v njem najlepšega.

Ko potem ta otrok odraste, lahko odgovorno in konkretno prispeva k humanosti in ustvarjalnosti.

Delavnice vodi mag. psih. Lejla Slavec , soustanoviteljica Inštituta Vera vase.

Diplomirala je v Padovi iz razvojne psihologije.

Svoj študij je dopolnila z magisterijem iz klinične psihologije, enoletno prakso z otroki in mladostniki v Slovenski socio-psiho-pedagoški službi na Tržaškem in dodatnimi tečaji za izpopolnitev profesionalnega profila.

Bila je aktivna članica Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč v Kopru (CPPK) in soudeležena pri projektih, ki krepijo socialne veščine otrok in mladostnikov.

Pri večletnem stiku z mladimi je opazila, kako otroci in mladi potrebujejo nekoga, ki jim prisluhne in jih podpre pri iskanju možne poti, jim pomaga graditi dobro samopodobo ter jim stoji ob strani, ko se poskušajo uveljaviti med vrstniki in med odraslimi, ko gojijo pristne želje ter ko iščejo suverenost v uspehu in neuspehu, zvestobi, usklajenosti z drugimi, samouresničenju in povezovanju s svetom na način brez zahtev.

Izobraževalni program »Vera vase za otroke in mladostnike« predvideva ciklus srečanj s ciljem okrepiti otrokovo samopodobo in otroka podpreti pri iskanju pristnega stika s seboj in drugimi.

Namen programa je nuditi možnost učenja skozi igro v živem, humanem, dinamičnem in čutečem stiku s sočlovekom ter ustvariti vez s seboj in z drugimi.

Vsako srečanje bo v okviru praktičnih vaj vodilo otroka do spoznanj in ga naučilo nečesa novega.

Obravnavane tematike

- pripadnost;
- varnost, spoznavanje in spoštovanje;
- zaupanje in predanost;

- komunikacija, ki gradi, pristnost, odpoved napadalnosti;
- moč poslušanja, stik z resnico, zvestoba sebi, usklajenost s prostorom, časom, ljudmi;
- potreba po samostojnosti in potreba po stiku, potreba po uveljavitvi, bolečina in jeza v potegovanju za svobodo in vrednost;

- proces odpuščanja, hvaležnost in sočutje;
- pristne želje in načrti, sprejemanje lastne enkratnosti;
- raziskovanje, moč, suverenost v uspehu in neuspehu, dostojanstvo, svet kot razkošje;

- preseganje ovir z iskanjem ugodja, posluh in odprtost za novo, jasnost v pogledu na življenje, lahkotnost in hvaležnost.

Potek

Izobraževalni program lahko poteka na različne načine:

- srečanja trajajo okvirno 2 uri;
- program lahko poteka v okviru šolske ali zunajšolske dejavnosti;
- srečanja lahko potekajo enkrat tedensko, enkrat vsaka dva tedna ali enkrat mesečno;

- časovni obseg celotnega programa je odvisen od dogovora.

Za starše

Kdo od staršev si ne bi želel srečnega otroka, ki mu gre dobro v šoli, je priljubljen pri sovrstnikih in izbira sebi primerne prijatelje?

Kdo ne bi želel, da bi otrok imel dober odnos s starši, da bi bil zadovoljen s sabo in da bi imel dobro psiho-fizično ravnovesje?

Starši, namesto da bi bili za svojega otroka zaskrbljeni, lahko poskrbite, da bo vaš otrok verjel vase!

Kako lahko podpremo konstruktiven razboj otroka

- da otrok zna zase izbirati in gojiti dejavnosti, ki ga veselijo in bogatijo;
- da se lepo znajde v družbi in goji prijateljstva;
- da ima lep odnos s starši in da jim je sposoben zaupati, kar se mu dogaja;

- da izbere študijsko pot, ki ga oplemeniti, in si zna izbrati delo, ki mu daje zadoščenje in mu omogoča primerno ekonomsko stanje.

Kako lahko preprečimo, da otrok:

- ne »zaide« v neprimerno družbo;
- ne dosega slabih rezultatov v šoli in mu ni do učenja;
- se ne zapira vase in se ne izolira;

- ne postane agresiven;
- ne začne kaditi, uživati alkohol in mamila;
- ne zabrede v psihične težave, kot je npr. depresija;

- se v svojem telesu ne počuti dobro in ga želi drastično spremeniti (anoreksija, bulimija).

Številne raziskave dokazujejo, da so samopodoba otroka in z njo povezana samozavest in samospoštovanje tesno povezani z vsemi temi aspekti.