...


Lejla Slavec

Študijska pot

Študirala je v Padovi in zaključila triletni univerzitetni študij Razvojne Psihologije.

Nadaljevala je drugostopenjsko izobraževanje in magistrirala v Klinično-Dinamični Psihologiji.

Z mladimi in otroki je prvič prišla v globlji stik med večmesečno prakso v Centru za pomoč "Casa famiglia" v Padovi.

Po končanem univerzitetnem študiju je opravila še enoletno postdiplomsko prakso v Slovenski Psiho-Socio-Pedagoški Službi v Trstu, ki skrbi za psihološko zdravje in socialno vključenost slovenskih otrok in mladostnikov na tržaškem ozemlju.

V sklopu Centra za Psihoterapijo in Psihosocialno Pomoč v Kopru (CPPK) je bila aktivno soudeležena pri projektu za socialno vključenost otrok in mladih, kot izvajalka delavnic v osnovnih šolah.

Študij je izpopolnila z dodatnimi tečaji:
- Napredna Analiza Neverbalne Komunikacije, dr. Igor Vitale
- Šola Poslušanja – Biser, za nadgradnjo pristopov in tehnik, ki podpirajo Čuteče odnose, Ustvarjalnost, Komunikacijo ter Vodenje notranjih procesov, z docentko Josipo Prebeg - Trainer of Human Resource, ter doštudirala še naslednje pristope in tehnike:
Life Coaching
Tehnike NVC (Non-Violent Comunication)
Metoda “Appreciative Inquiry”
Tehnika za komunikacijo v skupini